Uređaj predviđen za hotele, privatne apartmane,benzinske stanice gde su velike razlike u opterećenjima sanitarno fekalnih voda. Ispred PPOV ugrađena je gotova prepumpna stanica sa automatskim sitom.

ASIO AS-ANAcomb 400 aty i AS-PUMP

 

Shoppi Centar Smederevo – AS-VARIOcomp 300 i AS-PUMP

Biološki prečistač vode 300ES predviđen za tržne centre, manja naselja gde nema velikih oscilacija u opterećenju sanitarno fekalnih voda. Ispred uređaja je instalirana gotova prepumpna stanica od PPHD sa duplim zidom I armaturnim ojačanjem u koji se na licu mesta uliva beton. Opremljena je sa dve pumpe, košarom  I inox kranom za njeno pražnjenje. Orbal Corp je isporučio i montirao opremu za jos 3 prepumpne betonske stanice na ovom projektu.Uređaji su pušteni u rad u septembru 2017 godine

Vrčin naplatna rampa – Separatori ulja 250 l/s I 6l/s

Separator ulja 250l/s AS-TOP sa plovkom zatvaračem za slučaj velike količine ulja u uređaju kao i alarmnim sistemom za ulje i mulj. Isporučen je i uređaj 6l/s sa duplom taložnicom (200xprotok).

Filteri za atmosfersku vodu -

AS Purain PR - 300 i UV lampa za sterilizaciju vode

Tretman atmosferske vode za naknadno korišćenje.

CRH-Novi Popovac

Rekonstrukcija i servis dva velika postrojenja za tretman otpadnih voda.

Ruma – fabrika nudli CG Foods Europe

Separator ulja AS-TOP 40 Rc/Eo/Pb sa duplim PPHD zidom I armaturnim ojačanjima u koji se uliva beton na licu mesta. Ovaj vid uređaja je predviđen za situacije gde su saobraćajne površine

Šimanovci Hala

Separator ulja AS-TOP 50 Rc/Eo/Pb sa duplim PPHD zidom i armaturnim ojačanjima u koji se uliva beton na licu mesta. Ovaj vid uređaja je predviđen za situacije gde su saobraćajne površine

Tehnopapir d.o.o.

Separator ulja AS-TOP 10 Rc/Er/PPn četvrtasti,PPHD ,predivđen za zelene površine

Ruma – autoput AS-VARIOcomp 12

Biološki uređaj 12ES za tretman sanitarno fekalnih voda.

Nis- Vila AS-VARIOcomp 5 K

Biološki uređaj za kuće 5ES

Fruska Gora-vikendica AS-VARIOcomp 5 K

Biološki uređaj za kuće 5ES

Nectar Bio Panon mlekara

Tretman tehnoloških otpadnih voda

Mind park Sobovica,Kragujevac

HSBR 2 X 100 ES

Mlekara Spasojević,Zapis Tare

Dehidrator mulja

Orbal Corp

Tikveška 17,
11000 Belgrade, Serbia

Office:+381 11 407 39 03

+381 (0)63 618 107; +381 (0) 64 113 09 04

office@orbalcorp.com

©2018 by ORBAL Corp d.o.o.