Korugovane cevi i šahte

POLIECO GROUP je evropski lider u proizvodnji korugovanih dvostrukih cevi u polietilenu visoke gustine (HDPE) i plastičnih šahti.

DRENAŽA

KANALIZACIJA

ŠAHTE PPHD