DRENAŽNI SISTEMI

Opšte karakteristike:

Veštačku odvodnju zemljišta vrši mreža uskih podzemnih kanala zvanih drenaža. Oni su ukopani u zemlji sa različitim stepenom propustljivosti za sakupljanje i proterivanje viška vode. Ovaj sistem dozvoljava da površina zemlje ostane nepromenjena.Odvodnjavanje je od suštinskog značaja za područja gde infiltracije vode mogu izazvati teška oštećenja kako u poljoprivredi tako i u projektima iz oblasti građevine. Da bi se izgradila ispravna drenažna mreža potrebno je identifikovati infiltracije podzemnih voda. Često je neophodno napraviti pregled površinske i podzemne hidrologije pomoću meteoroloških, hidrometričkih podataka. Šta više, veoma je važno znati fizičku i hemijsku karakteristiku tla, na prvom mestu svih koeficijenta propustljivosti i dubine prvog nepropustljivog sloja.

DRENOPAL

Stalna potraga za inovativnim rešenjima rezultirala je proizvodnjom Drenopala, cevi specijalno projektovane za odvodnjavanje atmosferskih voda. Drenopal se proizvodi od Ecopal cevi. Posebna oprema garantuje veliki izbor perforacija. Drenopal je dostupan u različitim prečnicima od 160 do 1200 mm u 6 m cevi,a prema klasama krutosti SN 4 kN/m² i SN 8 kN/m² i SN 16 kN/m2 i sa perforacijama od 220 ° ili 360 °.

POLIDREN – dvoslojna drenažna cev

POLIDREN je cev od polietilena sa korugovanim spoljnim zidom i glatkim unutrašnjim zidom.

Dostupan je u namotajima za prečnik između OD.63 i OD.200.

Ima otpornost na kompresiju veću od 300N, sa deformacijom spoljašnjeg prečnika od 5%.

Otvori su postavljeni na celom obimu, na svakih 120 ° za prečnike OD.110, OD.125, OD.140 i OD.160 i svake 60 ° za prečnike OD.90 i OD.200.

Svi priključci imaju širinu od 2 mm, kako bi se izbeglo da neki veliki elementi mogu ući u cev – što bi moglo uzrokovati opstrukcije i smanjenje funkcije odvoda.

DRENOSEWER – visokootporna dvoslojna drenažna cev

DRENOSEWER polietilenska cev, sa korugovanim spoljnim zidom i glatkim unutrašnjim zidom.

Dostupan je u namotajima prečnika između OD.110 i OD.200.

Ima otpornost na kompresiju veću od 450N, sa deformacijom spoljašnjeg prečnika do 5%.

Nudi se u dve verzije: 360 ° (raspoređene na celom obimu) ili na 220 ° (izrezano samo od sredine do vrha obima).

Svi priključci imaju širinu od 2 mm, kako bi se izbeglo da neki veliki elementi mogu ući u cev – što bi moglo uzrokovati opstrukcije i smanjenje funkcije odvoda.

DRENOBLOCK – Sistem za sakupljanje i eliminaciju kišnice

Prednosti:

Smanjuje stope protoka vode u glavnu kanalizaciju. Najbolje je rešenje za eliminaciju kišnice u privatnom, industrijskom i javnom sektoru.

Nudi visoku količinu sakupljanja (jednaka je 95% zapremine ćelije), što dovodi do zapremine iskopa 3 do 4 puta niže nego u tradicionalnim sistemima gde se koristi šljunak.

Modularnost sistema omogućava stvaranje sistema za odvođenje svih dimenzija.

Otporno na opterećenja izazvana saobraćajem. Značajna je alternativa betonu koji apsorbuje šahte.

Jednostavno je rukovati i instalirati.

POLIETILENSKE ABSORBUJUĆE ŠAHTE

Glavne prednosti:

  • Laka težina
  • Jednostavan transport i ugradnja
  • Vrlo kratko vreme instalacije
  • Oni su efikasna alternativa betonskim apsorbujućim šahtovima
  • ND 160 ili ND 200 priključak cevi
  • Mogućnost odabira širine i dužine proreza