KROVNA ODVODNJA

BLUCHER nudi sistem odvodnjavanja krova od nerđajućeg čelika pogodan za:

  • Ravni krovovi za sve aplikacije
  • Odvodne cevi sa krovova
  • Krovovi sa bitumenom ili jednoslojnom krovnom membranom
  • Podjednako pogodna za gravitacijske i siphoinic sisteme

BLUCHER® sistem krovne odvodnje sadrži jake proizvode koji su sposobni da se odupru udarima, koroziji kao i požarima i zahtevaju minimalno održavanje.

Gravitaciona drenaža sa krovova se koristi u tradicionalnoj novogradnji ili renoviranje projekata.

“Siphonic” drenaža sa krovova stvara protok približno 3 – 5 puta veći nego u gravitacionom sistemu.

To znači da se veća površina krova može isušiti sa manje krovnih odvoda povezanih sa jednim cevnim odvodom manjeg prečnika nego što je potrebno za gravitacioni sistem.

BLUCHER-ova misija je da obezbedi visokokvalitetni sistem krovne odvodnje sa krovnim slivnicima koji su lako povezani sa BLUCHER®-ovim EuroPipe sistemom cevovoda. Time nudi kupcu siguran krovni drenažni sistem koji smanjuje vreme instalacije i osigurava visoke performanse u pogledu:

  • Odličan protok
  • Jednostavnost instalacije
  • Negorljivost
  • Dug vek trajanja proizvoda
  • A1 sertifikat vatrootpornosti
  • Nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L

BLUCHER nudi da izvrši proračune protoka i predlaže dizajn sistema odvoda krova za projekte sa BLUCHER®-om