Penjalice za šahte

Penjalice za šahtove su dizajnirane za direktnu montažu, korišćenje utikača ili dodatnu ugradnju u betonske delove (ako nije opisano u opisu). Penjalice se proizvode u tri verzije jezgara - čelik, nerđajući čelik i aluminijum.

Specifične dimenzije su prema standardu EN 13101.

Tip SA**

U verziji "D", penjalica je dimenzionisana u skladu sa DIN 19555-A prema DIN 19555-A, koji odgovara STA proizvodima u Češkoj Republici. U verziji "R", skala je u obliku i veličini proizvoda koji se koriste u Austriji. U verziji "K", skala odgovara proizvodima koji se koriste u Češkoj Republici sa oznakom STB.

Tip SB**

U verziji "D", penjalica je dimenzionisana u skladu sa DIN 19555-B

Tip SC**

Oblik šahtnih penjalica dolazi iz tipa "B". Penjalica je modifikovana tako da se može ponuditi kraća verzija "K".

Ova verzija ima najpovoljniju cenu od svih ponuđenih pojedinačnih penjalica.

Tip SD**

Osnovni parametri su preuzeti iz nemačkog standarda DIN 1212E (dupla penjalica od sivog livenja).

Orbal Corp

Tikveška 17,
11000 Belgrade, Serbia

Office:+381 11 407 39 03

+381 (0)63 618 107; +381 (0) 64 113 09 04

office@orbalcorp.com

©2018 by ORBAL Corp d.o.o.