Poklopci za šahte

Poklopac za šahte - klasa  A15/A50

Poklopci za šahte A15 i A50 napravljeni su prema EN124 standardu i koriste se za pokrivanje šahtova na travnatim povrsinama, terenskim i funkcionalnim oblastima, gde opterećenje mogu primeniti samo pešaci i biciklisti. Ležišne površine rama i poklopca su izlivene.

Poklopac za šahte - klasa  B125

Poklopci za šahte B125 napravljeni su prema EN124 koji se koriste za pokrivanje šahtova na trotoarima, pešačkim zonama, gde automobili voze samo povremeno i parkiralištima za lične automobile.

Poklopac za šahte - klasa  C250

Poklopci za šahte C250 napravljeni su prema EN124 koji se koriste aplikacije u putevima koji se najviše mešaju na putu od 0,5 m.

Poklopac za šahte - klasa  D400

Poklopci za šahte D400 napravljeni su prema EN124 koji se koriste na putevima,ulicama i parkinzima koji su namenjeni svim tipovima vozila.

Poklopac za šahte - klasa  E600/F900

Poklopci za šahte E600/F900 napravljeni su prema EN124 koji se koriste za velika opterećenje , npr. u dokovima, aerodromskim područjima i sletnim terenima itd.

Poklopac za šahte za separatore

Poklopci šahta za separatore uljnih materijala imaju posebnu modifikaciju na površini ležišta između poklopca i okvira. Poklopci šahtova označeni su slovima "SEPARATOR - ABSCHEIDER" na ramu. Naziv proizvođača separatora može se postaviti na okvir.

Vodonepropusni poklopci za šahte

Vodonepropusnost pri pritisku od 50 kPa, gas nepropustljivi za uobičajenu kanalizacionu upotrebu. Sprečava površinsku vodu da se ulije u kanalizaciju, otpadne vode iz izlaza iz kanalizacionog sistema i neprijatnog odliva mirisa iz kanalizacionog sistema. Zategnutost je osigurana sa EPDM zaptivkom sa komprimovanim vijcima od nerđajućeg čelika.

Orbal Corp

Tikveška 17,
11000 Belgrade, Serbia

Office:+381 11 407 39 03

+381 (0)63 618 107; +381 (0) 64 113 09 04

office@orbalcorp.com

©2018 by ORBAL Corp d.o.o.