Ulične rešetke

Rešetke klase C250

Rešetke klase C250 su u skladu sa propisima o izgradnji ČSN EN 124.

Instalacija u neposrednoj blizini ivičnjaka sa maksimalnom interferencijom od 0.5 m  u saobraćajnoj traci.

Rešetke klase D400

Rešetke klase D400 u skladu su sa građevinskim propisima ČSN EN 124 ugrađeni u:
saobraćajne trake, parkinge, prodavnice i druge prostore, gde kamioni mogu da voze preko rešetki.

Orbal Corp

Tikveška 17,
11000 Belgrade, Serbia

Office:+381 11 407 39 03

+381 (0)63 618 107; +381 (0) 64 113 09 04

office@orbalcorp.com

©2018 by ORBAL Corp d.o.o.