AS-HSBR je hibridni reaktor koji koristi kombinaciju kontinuiranog i SBR reaktora kako bi se postigao maksimalni učinak u tretmanu otpadne vode koje nemaju konstantni dotok i konstantan kvalitet otpadne vode u uređaj. Navedenim uređajem se postiže visoka efikasnost procesa i stabilnost rada što rezultira izlaznim paramaterima visokog kvaliteta.

Rad biološke jedinice se zasniva na principu biološke razgradnje organskih materija pomoću aktivnog mulja.