POLIECO PPHD – korugovane cevi i šahte referent lista

Leoni fabrika – Niš

leoni

Ispruka 8500m korugovanih cevi za elektro instalacije.