Atmosferske vode

OBRADA ATMOSFERSKIH VODA

Neispravna rešenja infiltracije atmosferskih voda i odvodni sistemi mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. To se posebno odnosi na gradove i naselja koja imaju administrativnu nadležnost za lokalne puteve, parkirališta automobila, zelene površine ili asfaltne površine.

U isto vreme su prisutni jednostavni odvodni sistemi koji predstavljaju jednostavno rešenje za odvođenje sa parkirališta ili infiltraciju vode.

Plastični rezervoari su pogodni za naknadno korišćenje kišnice i čine idealno rešenje za skladištenje atmosferske vode; mogu se jednostavno povezati na sistem atmosferskih voda.

Proizvodi

Plastični rezervoari za skladištenje i naknadno korištenje atmosferske vode. Zbog različitih krovnih oblika i obloga ne odvodi se sva atmosferska voda s krova. To se izražava pomoću „drenažnog koeficijenta“ (0,6-0,8). Prilikom kontakta između kišnice i površine krova može doći do kontaminacije kišnice, pa stoga nisu sve krovne površine jednako pogodne za sakupljanje kišnice.

Dizajnirali smo AS-PURAIN filter za kišnicu, poznat kao filter hidrauličnog skoka, filter za veličine krovova u rasponu od 60m² do više od 6000 m². Ovaj filtar se automatski čisti pomoću hidrauličnog skoka. Dizajn modela za AS-PURAIN filter dolazi iz prirode. Na gotovo svakom vodotoku, možete videti kako hidraulični skok funkcioniše. Voda teče preko jednog od kamenja, koji je gladak i zaobljen delovanjem vode tokom vremena. Na dnu padine, protok vode se menja iz nad-kritičnog u pod-kritično strujanje poznatije kao hidraulični skok. Ova pojava rezultuje povećanjem snage vode koja je slična snažnom vrtlogu i sve nečistoće su prisiljene preći na sledeći nivo i odlaze  nizvodno.

Sledeći tipovi AS-PURAIN filtera su dizajnirani za odgovarajuće namene:

 • AS-PURAIN PR 100 za porodične kuće: uključuju nepovratni ventil, zaštitu od malih životinja i skidač preliva,
 • AS-PURAIN PR 100 za porodične kuće: uključujući skidač preliva,
 • AS-PURAIN PR 150 do PR 400 za industrijske, javne i poslovne zgrade.

Potpuno automatizovana, operativna i nadzorna jedinica koju sačinjavaju  pumpa, kontrolor i vod za nadopunjavanje čistom vodom. Jedinica je malih dimenzija i može se postaviti na unutrašnji zid garaže, podruma ili čak u prizemlju porodične kuće, itd. Kišnica se pumpa iz rezervoara kroz usisnu cev, a koristi se interno za ispiranje WC-a, za mašinu za veš kao i za zalivanje vrta. Ukoliko nema dovoljnog dotoka kišnice ili sive vode onda se AS-RAINMASTER ECO automatski prebacuje na vodu iz vodovodnog sistema, čime je obezbeđeno da sistem nikada  ne ostaje bez vode.

Najisplativiji sistem za vode od padavina na svetu

U proseku INTEWA  AS-RAINMASTER ECO štedi više od 75% energije. INTEWA je smislila novi, pametniji način rada s AS-RAINMASTER ECO. AS-RAINMASTER ECO sa membranskom pumpom je savršeno dizajniran za manje stambene jedinice.

AS-RAINMASTER FAVORIT modeli 20 i 40 su potpuno autamatizovani, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolorom i automatskim dodavanjem vode. Jedinica je malih dimenzija i prostorni zahtevi za montažu su minimalni. Atmosferska voda se pomoću  pumpe prepumpava iz rezervoara kroz usisno crevo. Kišnica se može koristiti za različite namene, bilo unutar ili van objekta; ispiranje toaleta, mašina za veš, za zalivanje ili pranje sistema, rashladne sisteme te za razne druge namene.

Ukoliko nema dovoljnog dotoka kišnice ili sive vode onda se AS-RAINMASTER FAVORIT automatski prebacuje na vodu iz vodovodnog sistema, tako da sistem nikada  ne ostaje bez vode. AS-RAINMASTER FAVORIT modeli su dizajnirani za različite namene, pa su takođe moguće kombinacije AS-RAINMASTER FAVORIT modela.

AS-RAINMASTER FAVORIT 20/40 – su pristupačne standardne verzije. Protok i pritisak su kontrolisani kontrolnom jedinicom.

AS-RAINMASTER FAVORIT 20 SC/40 SC – je model koji je opremljen elektronskim regulatorom brzine „speed controller“.

2-3x AS-RAINMASTER FAVORIT SC – za veće komercijalne svrhe, gde je potrebna neophodna doslednost i pouzdanost prepumpavanja, takođe se može koristiti i AS-RAINMASTER FAVORIT SC sa elektronskim regulatorom brzine.

AS-KRECHT su tunelski (polukružni) akumulacioni i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje atmosferske vode sa asfaltiranih površina u zemljište.

Akumulacija atmosferske vode

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali prečnici kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Prednosti AS-KRECHT sistema:

 • Efikasna  konstrukcija, odlična ekonomska korist,
 • Minimalni troškovi montaže,
 • Minimalni troškovi prevoza (kompaktni sistemi),
 • Odlična čvrstoća i nosivost ispod puteva,
 • 100% iskorišćenje akumulacionog prostora,
 • Jednostavna i brza montaža, jednostavno međusobno povezivanje tunela,
 • Dug period trajanja zahvaljujući korištenju reciklovanog polietilena (HDPE),
 • Tuneli su izuzetno lagani i lako prenosivi.

Jedinstveni uređaj za detekciju,  dizajniran za detekciju prisutnih uljnih supstanci  u vodi. Uređaj je testiran u kooperaciji sa J. Heyrovský Institutom u Pragu.

Uređaj se može koristiti u različitim industrijama (energane i rafinerije), u separatorima ulja kao nadzorni sistem.

Princip rada

Uređaj  odmah registrira prisutnost sloja ulja na površini (npr. registrira sloj debljine od 0,1 mm u 0,3 s). Detekcija sloja ulja se zasniva na principu merenja elektrohemijske pojave koja se odvija na granici faza (patent je zaštićen).

Prednosti

Navedeni princip omogućuje pouzdan i rad gotovo bez održavanja. Njegova instalacija je jednostavna i uređaj može biti instaliran u eksplozivnom okruženju. Zahvaljujući dimenzijama senzora, uređaj može biti instaliran na mestima kao što su bunari ili cevovodi.

AS-TOP separatori ulja su projektovani za odstranjivanje i separaciju slobodnih uljnih tekućina iz zagađene vode. Separatori ulja se upotrebljavaju za prečišćavanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, benzinskih pumpi, perionica auta, manipulativnih površina, parkinga, poljoprivrednih farmi, odnosno svuda gde je prisutno zagađenje površinske vode uljnim tekućinama.

Prednosti:

 • Jednostavna konstrukcija
 • Plastični rezervur sa duplim zidom sadrži dvostruki zaštitni sloj
 • Sadrži armirano pojačanje
 • Nakon betoniranja garantuje se stabilnost tj. otpornost prema spoljnom pritisku zemljišta, podzemnih voda i nadzemnom pritisku od teških vozila.
 • Kombinacija oplate i izolacije (nakon betoniranja, plastična struktura služi za zaštitu betona od  agresivnih otpadnih voda)
 • Jednostavno rukovanje u pogledu izgradnje – mala proizvodna težina u odnosu na betonske pre-fabricirane proizvode

AS-TOP WASH jedinica je projektirana za obradu i pročišćavanje otpadnih voda nastalih tijekom pranja vozila. AS-TOP WASH se koristi za kontinuirani rad, upravljanje se vrši senzorima preko upravljačke kontrolne jedinice. Ukoliko nema dovoljno vode u akumulacijskom spremniku za tretiranu/pročišćenu vodu, pumpe u prepumpnom oknu koje prepumpavaju otpadnu vodu prema UPOV-u, se automatski uključuju te  automatski pokreću rad UPOV-a. Ukoliko nema otpadne vode u prepumpnom oknu, akumulacijski spremnik se automatski nadopunjuje pitkom vodom iz gradske vodoopskrbne mreže.

Tretirana voda se može upotrijebiti za pranje vozila ili ispuštati u gradsku kanalizaciju ukoliko je to u skladu sa lokalnim uvjetima.

AS-RIGOFILL su infiltracioni ili akumulacioni blokovi. U zavisnosti od potrebe ili namere upotrebe služe da prikupljenu atmosfersku vodu upuste u tlo ili da je trenutno zadrže za kasniju upotrebu. Blok galerije mogu trpeti opterećenje i do 60 t.

Glavne prednosti AS-RIGOFILL:

 • Minimalan prostor za skladištenje
 • Laka i brza instalacija i povezivanje blokova spojnicama
 • Moguće spajanje blokova u iskopima ili izvan njih
 • Ekstremno visok akumulacioni kapacitet 96% – do 3x veći kapacitet od granulatne infiltracije
 • Svaki blok ima unakrsni tunel za ispiranje sistema
 • Mogućnost pregleda kamerom svakog dela sistema
 • Do 60 t nosivosti – uz adekvatnu ugradnju
 • Minimalan rok trajanja 50 godina