Tretman atmosferskih voda referent lista

Vrčin naplatna rampa – Separatori ulja 250 l/s i 6l/s

Separator ulja 250l/s AS-TOP sa plovkom zatvaračem za slučaj velike količine ulja u uređaju kao i alarmnim sistemom za ulje i mulj. Isporučen je i uređaj 6l/s sa duplom taložnicom (200 x protok).

HENKEL – Filteri za atmosfersku vodu -AS Purain PR – 300 i UV lampa za sterilizaciju vode

henkel

Tretman atmosferske vode za naknadno korišćenje.

Ruma – fabrika nudli CG Foods Europe

Separator ulja AS-TOP 40 Rc/Eo/Pb sa duplim PPHD zidom i armaturnim ojačanjima u koji se uliva beton na licu mesta. Ovaj vid uređaja je predviđen za situacije gde su saobraćajne površine.

Šimanovci Hala

Separator ulja AS-TOP 50 Rc/Eo/Pb sa duplim PPHD zidom i armaturnim ojačanjima u koji se uliva beton na licu mesta. Ovaj vid uređaja je predviđen za situacije gde su saobraćajne površine.

Tehnopapir d.o.o.

Separator ulja AS-TOP 10 Rc/Er/PPn četvrtasti, PPHD, predivđen za zelene površine.

Granični prelaz Bajina Bašta

Betonski separator ulja – 2 kom – BIOCENT 20/200/4000.

Autoput „Miloš Veliki“ – isključenje Lajkovac

Betonski separator ulja – 1 kom – BIOCENT 30/300.

Covid bolnica, Novi Sad

Betonski separator ulja – BIOCENT 30/300/3000

Osnovna škola Lekenik, Sisak, Republika Hrvatska

Betonski separator ulja – BIOCENT separator masti NS7