Liveno gvozdeni poklopci, rešetke i slivnici referent lista

„Aerodrom Beograd“

50 kom – liveno-gvozdeni poklopci sa betonsko-LG ramom E600

„Aerodrom Beograd“

30 kom – liveno-gvozdeni poklopci sa betonsko-LG ramom F900

„Aerodrom Beograd“

50 kom – liveno gvozdene rešetke – E600, F900

„Aerodrom Beograd“

10 kom – liveno gvozdeni poklopci 600×600, 1200×600, D400

„Sirius“ poslovna zgrada, Novi Beograd

10 kom – liveno gvozdeni poklopci 800×800, C250

Fabrika „Brose“ Pančevo

Brose-logo

Liveno-gvozdene rešetke D400 sa betonskim slivničkim telima – 100 kom

Gradska deponija „Vinča“, Beograd

Liveno-gvozdeni poklopci E600, 100 kom

Gradska deponija „Vinča“, Beograd

Liveno-gvozdene rešetke E600 sa betonskim slivničkim telima – 50 kom

Rafinerija nafte Pančevo

Liveno- gvozdeni poklopci D400 650×1100 mm