ASIO – tretman otpadnih voda referetna lista

Shoppi Centar Smederevo – AS-VARIOcomp 300 i AS-PUMP

индекс

Biološki prečistač vode 300ES predviđen za tržne centre, manja naselja gde nema velikih oscilacija u opterećenju sanitarno fekalnih voda. Ispred uređaja je instalirana gotova prepumpna stanica od PPHD sa duplim zidom I armaturnim ojačanjem u koji se na licu mesta uliva beton. Opremljena je sa dve pumpe, košarom  I inox kranom za njeno pražnjenje. Orbal Corp je isporučio i montirao opremu za jos 3 prepumpne betonske stanice na ovom projektu.Uređaji su pušteni u rad u septembru 2017. godine.

CRH – Novi Popovac

CRH-logo

Rekonstrukcija i servis dva velika postrojenja za tretman otpadnih voda.

Ruma – autoput AS-VARIOcomp 12

Biološki uređaj 12ES za tretman sanitarno fekalnih voda.

Niš – Vila AS-VARIOcomp 5 K

Biološki uređaj za kuće 5ES.

Fruška Gora – vikendica AS-VARIOcomp 5 K

Biološki uređaj za kuće 5ES.

Nectar Bio Panon mlekara

Tretman tehnoloških otpadnih voda.

Mind park Sobovica, Kragujevac

HSBR 2 X 100 ES

Mlekara Spasojević – „Zapis Tare“

Biološki tretman otpadnih voda i dehidracija mulja.

Mlekara Spasojević – „Zapis Tare“

Tretman sanitarno fekalnih otpadnih voda – AS-Monocomp 16.

„Moravica“ mlekara Arilje

Tretman tehnoloških otpadnih voda.

„Silbo“ – distributivni centar

Tretman sanitarno fekalnih voda – AS-Monocomp 20.