Sive vode

TRETMAN SIVE VODE

U ovoj oblasti, Orbal Corp sa svojim partnerima ASIO I INTEWA može ponuditi svojim klijentima pripremu stručnih izveštaja, konsultantske usluge, studije i projekte i izrada operativnih pravila za:

 • optimizaciju upravljanjanja vodama,
 • projektovane ekonomski prihvatljive tehnologije za tretman sive vode,
 • ekonomske procene predloženih tehnologija za tretman sive vode,
 • detaljna obrada operativnih troškova,
 • predlozi sa racionalnim rešenjima, procesni dijagrami, operativni parametri i načini rada,
 • procene za različite vrste građevinskih objekata.

Primena u sledećim područjima: porodične kuće, apartmani, wellness centri, bazeni, javna kupatila, kancelarijski objekti, hoteli, industrijska postrojenja i sportski centri.

AQUALOOP sistemi

To su kompaktna postrojenja za prečišćavanje sive vode, pogodna su za primenu u porodičnim kućama kao i za apartmanske komplekse. Veličine postrojenja za obradu sive vode se kreću u rasponu od 4-144 ES (ekvivalent stanovnika). Uređaji su napravljeni od standardnih elemenata, koji se mogu jednostavno kombinovati, što ih čini pogodnim za oba tipa objekata, objekte u izgradnji ili obnavljanje starih objekata. Uz povećanje cene pitke vode, ponovna upotreba vode postaje sve važnija. Ekonomičnu i ekološki prihvatljivu tehnologiju ugrađenu u AS-GW sistem karakteriše niska potrošnja energije i nezavisnost od klimatskih uslova.

Sistemi za tretman sive vode sakupljaju i obrađuju sivu vodu koja potiče od tuširanja, umivaonika, mašina za pranje veša i tehnoloških procesa, tj. bez fekalija i urina. Ovim sistemom dobijamo  procesnu vodu visokog kvaliteta koja se može dalje koristiti.

Zašto koristiti Aqualoop:

 • Ušteda pitke vode, bez obzira na kišu
 • Kratko vreme povrata – očuvanje pitke vode, ušteda prilikom ispuštanja otpadnih voda
 • Niska potrošnja energije – visok kvalitet i manje zagađene vode
 • Minimalni zahtevi za prostorom – pomoću membranske tehnologije smanjujemo prostorne zahteve, a time i investicione troškove
 • Upotreba proverene membranske tehnologije – Ograničeni izvori kvalitetne pitke vode – zaštita okoline i izvora vode

Siva voda se može koristiti na mnogo načina:

 • Porodične kuće – normalna porodična kuća koristi prosečno 600 l / dan od kojih možemo koristiti i do 50% ponovo
 • Stambene kuće – kombinacijom sive vode i atmosferske vode se mogu postići velike uštede
 • Hoteli, wellness centri – nastaju velike količine sive vode. Potrošnja vode u hotelima kreće se 125-200 litara / dan / gostu
 • Sportski centri – velike površine za navodnjavanje koji se mogu navodnjavati sivom vodom
 • Komercijalne i industrijske zgrade – nastaje velika količina sive vode iz tuševa i umivaonika koja se može ponovo koristiti npr. za ispiranje WC-a

AS-RAINMASTER Favorit

AS-RAINMASTER FAVORIT modeli 20 i 40 su potpuno autamatizovani, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolorom i automatskim dodavanjem vode. Jedinica je malih dimenzija i prostorni zahtevi za montažu su minimalni. Atmosferska voda se pomoću  pumpe prepumpava iz rezervoara kroz usisno crevo. Kišnica se može koristiti za različite namene, bilo unutar ili van objekta; ispiranje toaleta, mašina za veš, za zalivanje ili pranje sistema, rashladne sisteme te za razne druge namene.

Ukoliko nema dovoljnog dotoka kišnice ili sive vode onda se AS-RAINMASTER FAVORIT automatski prebacuje na vodu iz vodovodnog sistema, tako da sistem nikada  ne ostaje bez vode.

AS-RAINMASTER FAVORIT modeli su dizajnirani za različite namene, pa su takođe moguće kombinacije AS-RAINMASTER FAVORIT modela

Sistemi za tretman sive vode sakupljaju i obrađuju sivu vodu koja potiče od tuširanja, umivaonika, mašina za pranje veša i tehnoloških procesa, tj. bez fekalija i urina. Ovim sistemom dobijamo  procesnu vodu visokog kvaliteta koja se može dalje koristiti.

– AS-RAINMASTER FAVORIT 20/40 – su pristupačne standardne verzije. Protok i pritisak su kontrolisani kontrolnom jedinicom.

– AS-RAINMASTER FAVORIT 20 SC/40 SC – je model koji je opremljen elektronskim regulatorom brzine „speed controller“.

– 2-3x AS-RAINMASTER FAVORIT SC – za veće komercijalne svrhe, gde je potrebna neophodna doslednost i pouzdanost prepumpavanja, takođe se može koristiti i AS-RAINMASTER FAVORIT SC sa elektronskim regulatorom brzine.

Minimalna potrošnja energije, tiha i  izdržljiva oprema

INTEWA AS-RAINMASTER FAVORIT SC zadovoljava najstrože standarde za energetski efikasne proizvode-EKO dizajn (European Ecodesign Directive for Energy utilizing products -EuP). Regulator brzine reguliše protok AS-RAINMASTER FAVORIT SC sistema prema vašim stvarnim potrebama. Budući da u većini slučajeva vodu koristi samo nekoliko potrošača istovremeno, moguće je uštedeti i do 40% energije pomoću regulatora brzine.

AS-RAINMASTER FAVORIT SC jedinica emituje jačinu zvuka od samo 45 dB tokom punjenja WC-kotlića, dok se kod drugih nekontrolisanih sistema emitovana jačina zvuka kreće oko 75 dB. Pri malim brzinama, na kojima uglavnom i rade sistemi sa kontrolom brzine, dolazi do znatno manjeg trošenja pumpe i opreme (mehanički i elektronički). Na taj način se povećava operativna dužina trajanja sistema za približno 40%.

Najbolja operativna performansa  nekoliko povezanih jedinica

Nekoliko AS-RAINMASTER FAVORIT jedinica spojenih paralelno, s mogućnošću komunikacije jednih s drugima putem Bluetooth kontrolora. Za objekte koji zahtevaju naročito veliki protok, ili ako su postavljeni izuzetno visoki zahtevi u pogledu pouzdanosti i doslednosti pumpanja, moguće je instalirati do tri AS-RAINMASTER FAVORIT SC jedinice paralelno. Velika prednost ovog sistema je da svaki uređaj može raditi pojedinačno.

AS-RAINMASTER FAVORIT SC uređaji rade zajedno preko Bluetooth kontrolora sa ostalim uređajima s jedne strane ili mogu raditi potpuno nezavisno s druge strane. Klasični prepumpni sistemi za kišnicu imaju samo jednu kontrolu i mrežno  vodosnabdevanje.  Ukoliko takav uređaj zakaže, cela zgrada neće imati dostavu vode. Nasuprot tome, svaki AS-RAINMASTER FAVORIT SC ima zaseban kontrolor, kao i zasebnu vododostavnu liniju. Ukoliko jedna jedinica zakaže, druge jedinice nastavljaju raditi nezavisno tako da zgrada neće ostati bez vode. To su sve prednosti vrhunskog sistama.

AS-RAINMASTER FAVORIT sistemi su malih dimenzija i mogu se montirati na unutrašnji zid garaže, podruma mogu se kombinovati sa gotovo svim rezervoarami. U zavisnosti od veličine projekta, moguće je paralelno spajanje do 3 AS-RAINMASTER Favorit SC jedinice.