Industrijski prečistači voda

Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda je trenutno apsolutno neophodno. Izlazna otpadna voda iz industrijskih pogona može imati veliki uticaj na kvalitet podzemnih voda i vodenih tokova. Iz tog razloga povećava se broj institucija i industrijskih kompanija koje odgovorno vode računa o ovom problemu.  U našoj ponudi možete naći specijalizovana postrojenja za obradu otpadne vode koja su namenjena za temeljno prečišćavanje industrijskih otpadnih voda ili sprečavanje kontaminacije otpadnih voda.

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda nastalih u automobilskoj industriji se može koristiti za izdvajanje boja, lepka, emulzija iz industrijskih otpadnih voda koje nastaju u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženje), te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.
Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili lepak). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženju) te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.
Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju nameštaja. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jedinim zagađivačem (boje ili lepka).
Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju papira. Tehnologija izdvajanja se koristi za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili lepka) . Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.
Tehnologija (flotacijska jedinica) označena pod nazivom AS-FLOT se može koristiti za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije. AS-FLOT tehnologija se koristi za tretman otpadnih voda klanica i industrija za preradu mesa, mlekara, sirana, pivara, pogona za preradu biljnih ulja i životinjskih masnoća.
Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u građevinarstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivni lepak, mehaničke nečistoće (pesak) kao i disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.
Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda metalo prerađivačke industrije omogućava  izdvajanje emulzija, boja,pigmenata, pasti za lemljenje i odmašćivanje iz zagađenih voda nastalih u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.
Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda grafičke industrije u mogućnosti je izdvojiti boje na bazi vode iz vode zagađene u proizvodnim procesima. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.
Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda tekstilne industrije u mogućnosti je izdvojiti boje, sredstva za izbeljivanje i mehaničke nečistoće iz otpadne vode nastale  tokom proizvodnih procesa. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.
Tehnologija obrade industrijskih otpadnih voda perionice veša u mogućnosti je izdvojiti nečistoće, mehaničke čestice, sredstva za izbeljivanje i tenzide iz otpadne vode perionice veša. Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi
Plastični spremnici firme  ASIO, proizvode se metodom zavarivanja konstrukcijskih elemenata i ploča od polipropilena ili polietilena. Na zahtjev kupca, plastični spremnici mogu biti opremljeni s pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cevovoda.
 
Sistemi za proporcionalno doziranje su dizajnirani za doziranje hemikalija (npr. flokulanata tokom istovremene precipitacije fosfata u otpadnim vodama) u postrojenjima koja se susreću sa različitim nivoima vode zavisno od ulazne količine otpadne vode. Oprema se također može postaviti u postojeća postrojenja.

Orbal Corp

Tikveška 17,
11000 Belgrade, Serbia

Office:+381 11 407 39 03

+381 (0)63 618 107; +381 (0) 64 113 09 04

office@orbalcorp.com

©2018 by ORBAL Corp d.o.o.