Novi WaterLine kanal ispunjava sve zahteve dizajna sa mogućnošću postavljanja odvoda sa desne ili leve strane.

Fleksibilan je i može se postaviti uz zid, udaljen od zida ili alternativno pozicioniran na sredini poda, pružajući potpunu fleksibilnost za pozicioniranje.