Da li vam treba voda da biste se oslobodili bakterija, virusa ili organskih makromolekularnih supstanci?

AS-MEMBR UF su dizajnirani i isporučuju se za širok spektar sirovih ulaznih voda od malih kompaktnih jedinica za porodične kuće, hotele i manje fabrike do srednjih aplikacija za industrijsku upotrebu i za pijaću vodu.