Obrada otpadne vode za porodične kuće, hotele, tržne centre

OBRADA OTPADNE VODE ZA PORODIČNE KUĆE, HOTELE, TRŽNE CENTRE

Mali uređaji za prečišćavanje otpadnih voda za domaćinstva su namenjeni za mehaničko-biološku preradu otpadnih voda.  Biološka jedinica može zameniti sabirne ili septičke jame i koristiti za preradu otpadnih voda iz porodičnih kuća ili vikendica.

Osim malih postrojenja za obradu otpadnih voda za kuće, možemo vam ponuditi i uređaje za prečišćavanje otpadnih voda pogodne za opštine, gradske četvrti, hotelske komplekse i tržne centre.

Istakli bi naša rešenja AS – ANAcomb i AS HSBR koji su projektovani za slučajeve gde postoje velike razlike u opterećenjima otpadnom vodom.

Proizvodi

Linija postrojenja je projektovana za preradu sanitarno fekalnih voda  iz porodičnih kuća. Tehnološka rešenja postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese, proverene dugogodišnom primenom u praksi.

Prednosti uređaja AS-VARIOcomp K:

 • uređaji su sertifikovani u skladu sa EU regulativama,
 • niski operativni troškovi,
 • celokupna dostava (sve je uključeno u cenu, a samim tim i poklopac),
 • izolirani poklopci sa zaključavanjem,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i usluge održavanja u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA dodatkom membranskog modula,
 • upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Uređaji za obradu otpadne vode  projektirani su za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može uporediti sa vodom nastalom iz atmosferskih padavina i može se  upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

Prednosti uređaja AS-VARIOcomp K ULTRA:

 • uređaji su sertifikovani u skladu sa EU regulativama,
 • niski operativni troškovi,
 • celokupna dostava (sve je uključeno u cenu, uključujući i poklopac),
 • izolirani poklopci sa zaključavanjem,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za  rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i uslugu održavanja u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije klasičnog uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula,
 • upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Linija postrojenja projektovana za obradu sanitarno fekalne vode. AS-VARIOcomp N  je linija UPOV dizajnirana za zapreminsko opterećenje između 30-300 ES. Tehnološka rešenja za ova postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu s minimalnom potrošnjom energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provereni u našoj dugogodišnjoj praksi.

Prednosti VARIOcomp N uređaja:

 • niski operativni troškovi,
 • dostava je potpuna (sve je uključeno u cenu),
 • zaključavanje poklopca,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za  rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i usluge održavanje u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije  uređaja u  tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula.

Linija proizvoda veličine od 30-300ES. Uređaji su projektovani za tretman sanitarno-fekalne otpadne vode stalno naseljenih objekata veličine 30-300ES.

Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterija iz otpadne vode. Izlazna voda se može uporediti sa atmosferskom vodom i može se  upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

AS-ISO MBR linija za prečišćavanje otpadnih voda namenjena je  za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za pročišćavanje komunalne vode se koristi aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smese aktivnog mulja i pročišćavanje vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimizuju na način da se dobije izlazna voda visokog kvaliteta koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda.

Prednosti:

 • Obrađena voda se može koristiti kao tehnološka voda
 • Kompletna tehnologija za aerobnu obradu otpadne vode, uključujući operativni dio je uključena u cenu
 • Objekt je izolovan i može se zaključati
 • Korisniku nudimo podršku i uslugu održavanja
 • Potrebni minimalni građevinski radovi
 • Pouzdanost i jednostavno rukovanje
 • Objekat je nadzeman i samostojeći
 • Mogućnost hemijskog čišćenja membrane na licu mesta

AS-HSBR je hibridni reaktor koji koristi kombinaciju kontinuiranog i SBR reaktora kako bi se postigao maksimalni učinak u tretmanu otpadne vode koje nemaju konstantni dotok i konstantan kvalitet otpadne vode u uređaj. Navedenim uređajem se postiže visoka efikasnost procesa i stabilnost rada što rezultira izlaznim paramaterima visokog kvaliteta.

Rad biološke jedinice se zasniva na principu biološke razgradnje organskih materija pomoću aktivnog mulja.

HSBR biološki uređaj sadrži  2 faze:

 • Taložnik sa egalizacijskim tankom
 • Izjdednačavanje sistema otpadne vode
 • Tank za primarni mulj
 • Buffer tank

Linija postrojenja AS-ANAcomb je projektovana za obradu sanitarno fekalnih voda  iz stambenih objekata, komercijalnih objekata, vikend naselja, benzinskih stanica i sl.  Tehnološka rešenja za ova postrojenja se temelje  na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Uređaj za obradu sanitarno fekalne vode AS-ANAcomb spada u skupinu mehaničko-bioloških uređaja koji sadrži odvojene sekcije za anaerobnu i aerobnu obradu otpadne vode.

Linija AS-ANAcomb uređaja omogućuje razgradnju organske materije iz otpadne vode te smanjenje kiseonikovih spojeva do potrebne granice.

Za 1ES se uzima prosečna dnevna proizvodnja otpadne vode 150l/dan sa opterećenjem od 60g BPK5 /dan.

Prednost uređaja AS-ANAcomb je u tome što mogu raditi sezonski. Zasluga za to leži u posebno dizajniranim nosačima bio mase u oba dela uređaja koji omogućuju stvaranje različitih vrsta mikroorganizama koji mogu postojati u otpadnoj vodi sa minimalnim količinama hrane.

Jedna od pogodnost linije uređaja AS-ANAcomb je i mala potrošnja energenata (instalirana snaga 0,25kW).

 AS-ANAcomb je projektovan na temelju višegodišnjeg istraživanja anaerobnih procesa za obradu otpadnih voda te dvogodišnjeg istraživanja na pilot postrojenju koje je provedeno od strane ASIO-SK sro. u saradnji s sektorom za zaštitu životne sredine sa hemijsko-tehnološkog fakulteta, univerziteta u Bratislavi.